Sl No

Name

Designation

Address

Mobile

1. Moulana Ali Akbar Sahab President Fakirabad, Kendrapara
2. Moulana Md Daood Ali Sahab Vise President Fakirabad, Kendrapara
3. Moulana Md Farooque Sahab Qasmi Secretary-cum-Principal Fakirabad, Kendrapara
4. Moulana Amanullah Sahab Miftahi Member Binjharpur, Jajpur
5. Moulana Mufti Gufran Sahab Member Binjharpur, Jajpur
6. Moulana Sayed Manjoor Ahemad Sahab Qasmi Member Kesarpur, Cuttack
7. Moulana Mir Masood Sahab Qasmi Member Nimusahi, Cuttack
8. Moulana Abu Daood Sahab Qasmi Member Buxi Bazar, Cuttack
9. Moulana Md Abu Sofiyan Sahab Qasmi Member Balubisi, Jagatsingpur
10. Moulana Md Jasimuddin Sahab Qasmi Member Barahi, Samastipur
11. Moulana Md Haroon Rashid Sahab Miftahi Member Garapur, Kendrapara
12. Moulana Nazrul Islam Sahab Qasmi Member Sasinda, Binjharpur
13. Hafiz Ghulam Ali Sahab Member Jharnakinara, Alti, Jajpur
14. Moulana Abdur Rahim Sahab Qasmi Member Nayagarh
15. Moulana Sayed Ghulam Samdani Sahab Qasmi Member Akhund Mahalla, Jagatsingpur
16. Moulana Hassan Sahab Amini Member Mohiuddinpur, Jagatsingpur
17. Moulana Abu Bakkar Sahab Sinyeri Member Pehrajpur, Cuttack
18. Moulana Fasihulla Sahab Qasmi Member Mahmoodabad, Kendrapara
19. Moulana Abdus Sattar Sahab Qasmi Member Fakirsahi, Kakatpur, Puri